Werkwijze & vergoeding

Versterking commerciële prestaties van een bedrijf

Het zoekproces naar uw ideale kandidaat duurt ongeveer twee maanden.

Door onze zorgvuldige en snelle aanpak versterken we de commerciële prestaties van opdrachtgevers. We ontzorgen opdrachtgever zoveel mogelijk zodat hij/zij zich kan bezig houden met de core business.

WEEK 1 | ORIËNTATIE
Door middel van intakegesprekken doen we grondig onderzoek in de organisatie, naar de functie en naar de ideale toekomstige kandidaat. Op basis van deze gesprekken wordt het functieprofiel opgesteld.

WEEK 2-4 | ZOEKPROCES
We hanteren de direct search methode, raadplegen ons uitgebreide netwerk en starten een nieuw netwerk op. Wij benaderen alle bronnen en kandidaten zelf en delegeren dit kritische werk niet uit aan researchers.

WEEK 4-5 | VOORSELECTIE
Wij nodigen de kandidaten uit voor een eerste face to face interview. We toetsen daarbij de ervaring, persoonlijkheid, drijfveren, ambities, competenties van kandidaten aan de briefingscriteria.

WEEK 5-6 | SELECTIE & PRESENTATIE
We zorgen voor een eerste selectie ronde van 3 à 4 geschikte kandidaten zodat opdrachtgever een goed vergelijk kan maken. Met toestemming van kandidaat informeren we opdrachtgever schriftelijk over de geschikte kandidaat met een uitgebreid rapport dat CV, functiegericht advies en huidige arbeidsvoorwaarden bevat.

NAZORG
Gedurende het gehele traject staan we ter beschikking voor zowel opdrachtgever als voor kandidaat. Na plaatsing voeren we met beiden een evaluatiegesprek en houden we contact.

BUDGET EN VERGOEDING

We werken op basis van exclusiviteit. De aanbetaalde opdracht zorgt aan beide kanten voor commitment en focus.

De hoogte van de vergoeding voor onze inzet hangt af van de aard van de opdracht en de zwaarte van de functie. Neem vrijblijvend contact op om na te gaan of we budget en vergoeding voor onze inzet op elkaar kunnen afstemmen.

STEEDS EEN UNIEKE MATCH

van kandidaat, functie, branche en organisatie met een slagingspercentage van 100%

STEEDS EEN UNIEKE MATCH

van kandidaat, functie, branche en organisatie met een slagingspercentage van 100%