Coaching

Voor een snelle integratie van kandidaat in de specifieke bedrijfscultuur

PERSOONLIJKE BEGELEIDING VAN OPDRACHTGEVER & KANDIDAAT VOOR, TIJDENS EN NA AFRONDING VAN HET EXECUTIVE SEARCH TRAJECT

Naast persoonlijke begeleiding van opdrachtgever en kandidaat bieden wij tevens Executive  Coaching aan. Voor de kandidaat is dit traject vooral gericht op een snelle integratie in de specifieke bedrijfscultuur en om kandidaat nog succesvoller te laten zijn. Deze trajecten omvatten een aantal individuele sessies en richten zich met name op de gebieden leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering en strategie vorming.

Een nulmeting kan ook worden verzorgd voor deze items, zodat de ontwikkeling goed in beeld gebracht kan worden. Executive Coaching kan ook worden geleverd aan de opdrachtgever zelf of voor één of meerdere medewerkers. Er kan worden geput uit meer dan 25 jaar ervaring met deze intensieve vorm van begeleiding.

Ik combineer coaching met jaren ervaring in Executive Search.

Als LifeCoach help ik professionals hun grootste talenten en passies te realiseren, zowel op het werk als privé. Door mijn intensieve manier van gesprekken voeren met opdrachtgevers en kandidaten heb ik een enorme schat aan ervaring opgedaan. Zie trackrecord >

In mijn allereerste telefonische contact met kandidaat ga ik altijd op zoek naar de ambities van kandidaat en wat deze nodig heeft om succesvol te zijn in een volgende baan.

Als de ambities van de kandidaat matchen met de vraag uit de organisatie gaan we kennismaken en volgt een uitgebreid face to face kennismakingsgesprek. In dit interview toets ik samen met George van Evert nog concreter of er een juiste match is tussen de vraag uit de organisatie en de ervaring, ambities & competenties van kandidaat. Tijdens het gesprek houden we de kandidaat een spiegel voor door te benoemen wat we zien gebeuren en geven we onze visie en advies over het door kandidaat opgestelde CV.

Om mijzelf verder te verrijken heb ik heb boek gelezen ‘Het lichaam als verhaal’ van Dieuwke Talma. Een eyeopener voor mij in dit boek is te leren observeren hoeveel ruimte een persoon inneemt ten opzichte van jezelf. De ene persoon neemt veel ruimte in en de ander veel te weinig en dat zegt veel over hoe iemand zich zakelijk en privé positioneert.

SAMEN MET GEORGE VAN EVERT BIED IK VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

die een opdrachtgever af kan nemen voor zijn organisatie, voor zichzelf of voor zijn medewerkers

SAMEN MET GEORGE VAN EVERT BIED IK VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

die een opdrachtgever af kan nemen voor zijn organisatie, voor zichzelf of voor zijn medewerkers